... serwis dla rodziców ...        ... o Internecie w Internecie ...         ... strefa dobrych stron ...         ... skrzynka pytań i odpowiedzi ...        ... UWAGA!!! KONKURS ...

Szanowni Państwo!

FAQ - Frequently Asked Questions -  tak w żargonie internetowym określa się bardzo często listy najczęściej zadawanych pytań. Na tej stronie będziemy starali się odpowiadać na Państwa pytania związane z Internetem i niesionymi przez niego zagrożeniami. Oczekujemy na Państwa pytania pod adresem poczty elektronicznej: cyberwagary@poczta.onet.pl

- Jakie symptomy wskazują na nieprawidłowości w korzystaniu przez dzieci i młodzież z Internetu?
Katalog zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu jest bardzo szeroki. Najogólniej można byłoby podzielić zagrożenia na medyczne (somatyczne) i psychiczne. W przypadku tych pierwszych wyraźnymi sygnałami patologicznego korzystania z Internetu mogą być, na przykład: bóle pleców, nadgarstków, pieczenie, zaczerwienieni, pocieranie oczu. W przypadku anomalii natury psychicznych ważnymi sygnałami mogą być: ożywienie na myśl o ostatniej lub następnej sesji z Internetem, konieczność stałego zwiększania czasu spędzanego online, zaniedbywanie obowiązków, przyjaciół, kolegów, czy higieny, z powodu korzystania z komputera, spanie o nietypowych porach, traktowanie komputera i Internetu jako lekarstwa, remedium na wszelkie smutki, ...
Podstawowym narzędziem w walce z patologiami Internetu jest wiedza - wiedza na jego temat, świadomość zagrożeń, możliwości ich unikania.

- Jak reagować w przypadku zaobserwowania u uczniów objawów patologicznych form korzystania z Internetu?
Przede wszystkim nie należy wpadać w panikę. Internet, choć w niektórych sytuacjach szkodliwy, jest doskonałym narzędziem poznania, komunikacji, wymiany myśli i spostrzeżeń. Dzieci i młodzież korzystający z niego muszą jednak być stale kontrolowane. Wiele zależy do nauczycieli Informatyki czy pedagogów szkolnych. Nauczyciele i pedagodzy uzbrojeni w wiedzę na temat sieci i zagrożeń z nią związanych, mając bezpośredni kontakt z uczniami powinni zwracać szczególną uwagę na zachowanie uczniów. Podstawą jest też utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami i szczera rozmowa na temat ich problemów, co nie zawsze jest łatwe, dla każdej ze stron.
W porozumieniu z rodzicami można skorzystać z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Swoją współpracę i pomoc Płocczanom zaoferowało Centrum Pomocy Psychologiczno-Pastoralnej "Metanoia" (www.metanoia.plock.opoka.org.pl/), zlokalizowane przy ul. Tumskiej 5, wejście od ul. Grodzkiej, brama obok EMPiKu.

 

Oczekujemy na Państwa pytania, propozycje, sugestie:

... napisz do nas ... Napisz do nas: cyberwagary@poczta.onet.pl